ПГИ "Д-р Иван Богоров"

Втора партньорска среща по проект JUIBAD

На 29.03 и 30.03.2022 в гр. Невшехир, Търция, се проведе втора партньорска среща по проект JUIBAD, Заедно в борбата срещу дезинформацията.
Г-жа Стойна Илиева, координатор на проекта и г-жа Цветелина Николова зам. координатор и преводач, участваха в  съвместно разработване на наръчник за учители на тема “Разпознаване на фалшивите новини”.
На срещата беше представен изготвеният наръчник. Предстои неговото публикуване на английски език и на националните езици на партньорите участници в проекта.
На 30.03 участниците бяха интервюирани от местната телевизия Haber, www.cthaber.com