ПГИ "Д-р Иван Богоров"

ВТОРО МЯСТО за учениците от 11 д клас

           Състезанието се проведе под формата на оnline конкурс за ученическо ЕСЕ на тема: „15 години България в Европейския съюз – статистически измерения на промените“.

         Целта   на състезанието е да се провокира креативността и оригиналността  на учениците и чрез своите разработки да представят мястото на България в Европейския съюз като демонстрират умения за използване на многообразието от статистически данни и възможностите на статистиката за техния анализ и интерпретация.

      Учениците и техния ментор Дияна Дянкова получиха сертификати за участието си в състезанието и грамоти. Разработката на учениците ще бъде публикувана в изданието на Националния статистически институт списание „Статистика“, раздел „Информация, рецензии и консултации“

Цветомира Георгиева и Георги Стоянов на ПГИ „Д-р Иван Богоров“ в Националното ученическо състезание по статистика.