ПГИ "Д-р Иван Богоров"

Отчетна среща по Проект 2020-1-BG01-KA116-078456

 “Европейски стажове, обмяна на опит и сътрудничество – ключ към личностно и професионално развитие”, сектор „Професионално образование и обучение“, Програма „Еразъм +“.

 На 02.05.2022 г. от 13 ч. в зала Арт салон на  Радио Варна се проведе Отчетна среща по проекта.

Представени бяха целите на проекта, партньорските организации, целевата група и екипа по проекта. Учениците споделиха знания, умения и опит, придобити от престоя си в Дъблин. Посочени бяха компетентностите и сертификатите,  които са придобили след провеждането на практиките на реални работни места.

Гости на мероприятието бяха учители и ученици от Средно професионално училище, Хандлова, Словакия, за които ние 14 дни ще бъдем домакини – приемаща страна по проект на Програма „Еразъм +“.  Участваха също учители и ученици от нашата и от други професионални гимназии от града.

Срещата бе равносметка на извършеното, на наученото, на споделения опит, на поетите отговорности, на прекрасните мигове, на разширения кръгозор, на придобитото самочувствие, на новото.