ПГИ "Д-р Иван Богоров"

КОНКУРС „ОТ КВАРКИТЕ ДО КВАЗАРИТЕ“

През 2022 г. се навършват множество годишнини от забележителни открития във фундаменталната физика и астрономията, както и от рождението на цяла плеяда знаменити физици. Може би най-видната фигура сред тях, оставила най-свежи и ярки спомени в нашето съзнание, е англичанинът Стивън Хокинг. Научните прозрения и идеи на Стивън Хокинг обхващат трудните загадки на Вселената във всички мащаби – от микросвета до огромния Космос.

 

По този повод Община Варна, РУО-Варна, ТО на НТС – Варна и НАОП „Николай Коперник“ организираха конкурс „От кварките до квазарите“.

Учениците от ПГИ ,,Д-р Иван Богоров“ се представиха отлично в проведения конкурс и спечелиха награди във всички категории:

Първо място: Жени Цонева и Деница Чен – 9 клас – направление ,,Презентация/видеоклип“

Трето място:  Диляна Петкова – 8 клас – направление ,,Презентация/видеоклип“

Второ място: Дария Илчева – 8 клас – направление ,,Постер“

Поощрение:   Берин Ислямова – направление ,,Постер“

Второ място: Деница Чен – 9 клас –направление ,,Рисунка“

Поощрение:   Виктор Фетваджиев – 9 клас направление ,,Рисунка“

Антония Славова – 9 клас направление ,,Рисунка“

Сияна Сун – 8 клас направление ,,Рисунка“

Трето място:  Габриела Александрова – 10 клас направление ,,Модел/Макет“