ПГИ "Д-р Иван Богоров"

Гимназията за първи път е Приемаща организация по проект на програма „Еразъм+“

Приемаща организация по проект на програма „Еразъм+“, КД1 – „Образователна мобилност на граждани“, сектор „Професионално образование и обучение“

В началото на изминалата седмица ПГИ  „Д-р Иван Богоров“ посрещна група от 10 ученици и 2 учители от Средно професионално училище, Хандлова, Словакия – с дългогодишен опит в работа по проекти на програма Еразъм+, Бизнес академия с билингвално обучение. Нашата гимназия е партньор и приемаща организация по техен проект 2019-1-SK01-KA116-060583 “INTERNATIONAL MOBILITY – TRAINING INSTRUMENT TOOLS”, КД1 – „Образователна мобилност на граждани“, сектор „Професионално образование и обучение“.

Групата от Словакия ще бъде при нас в периода 1-14 май 2022 г.

През първата седмица от тяхната мобилност наши ученици и учениците от Словакия имаха съвместни уроци и посещения на компании. Работният език и комуникацията е изцяло на английски език.

  • Обявен бе регламентът на състезание „Бизнес в България или Словакия“, върху което смесени екипи от ученици ще работят през двете седмици
  • Представена бе дейността на учебно-тренировъчни фирми, с участието на ученици от 11 б клас, специалност „Бизнес администрация“, на Учебна компания по Джуниър Ачийвмънт на ученици от 11 д клас, специалност „Електронна търговия“. Гостите от Словакия презентираха дейността и на тяхна Учебна компания, работеща по Джуниър Ачийвмънт.
  • Проведен бе съвместен урок „Здравно осигуряване“ в България и Словакия с участието на учениците от Словакия и наши ученици от 12 в клас, специалност „Застрахователно и осигурително дело“
  • Учениците от 8 е клас, специалност „Рекламна графика“ изнесоха урок на тема „Култура на траките“ и чрез презентации и изготвена от тях брошура, запознаха гостите с невероятната история на страната ни.
  • Посетени бяха две компании Varchev Finance и CluneTech, които са наши дългогодишни партньори. Те представиха дейността си, възможностите си за стажове, работа и кариерно ориентиране.

Организираната от нас богата Културна програма –Двореца Евксиноград, Делфинариума, Морската градина и посещение на Исторически парк с. Неофит Рилски, впечатлиха гостите ни и заредиха с много положителна емоция от представянето на минало, настояще и бъдеще на нашите земи.

      Предстои още една интензивна работна седмица, с нови задачи, срещи и преживявания!