ПГИ "Д-р Иван Богоров"

Успешно приключване на гостуването в гимназията ни на групата ученици и учители от Словакия

На 13 май 2022 г. в Актовата зала на ПГИ „Д-р Иван Богоров“ се състоя заключителна среща и сертифициране на групата от 10 ученици и 2 учители от Средно професионално училище, Хандлова, Словакия, които осъществиха двуседмична мобилност при нас по проект 2019-1-SK01-KA116-060583 “INTERNATIONAL MOBILITY – TRAINING INSTRUMENT TOOLS”, КД1, Програма „Еразъм+“.

Престоят им беше изпълнен с множество съвместни уроци в областта на икономиката, историята, бизнес комуникацията, финансите, банковото дело, предприемачеството, интернет маркетинга и др. Посещението на културни забележителности, на фирми и институции от града, както и неформалното общуване между учениците от двете страни, доведоха до запознаване с културата, традициите и бита на нас като страна домакин. Учихме се и ние –  че две момчета от Словакия могат вече да играят волейбол само от участие в един мач; че четири момичета през уикенда могат да пекат кексчета и пици за учебната си компания в Словакия, а реализираната печалба да дарят за благотворителност. Научихме още, че да играеш Kahoot е забавно, но да си направиш своя игра е още по-вълнуващо.

На събитието в петък присъстваха всички участници в проекта, както и ученици от нашата гимназия, учители и гости. Учениците от Словакия емоционално и неформално разказаха, споделиха впечатления от двуседмичната си мобилност в град Варна. Директорът на нашата гимназия  връчи сертификати за участие на учениците и учителите от Словакия.

Удовлетворени и обогатени с нови знания и  умения, създадени нови приятелства, учениците от двете страни са заредени с ентусиазъм и устрем към бъдещи европейски хоризонти.

С този проект, като приемаща организация, ние затвърдихме и разширихме партньорството си с още една европейска държава – Словакия. Осъществихме приемственост между различните ни проекти и така успешно изпълняваме Европейския план за развитие на гимназията. Доразвиваме и подобряваме качеството на професионалното ни образование чрез проучването и обмяна на опит с европейски институции, по отношение на начините и формите на професионалното обучение.

Благодарим на всички ученици и учители за партньорството и желанието заедно да осъществим това начинание!