ПГИ "Д-р Иван Богоров"

ПГИ oбявява прием за ERASUM+ проект

ПГИ „Д-р Иван Богоров“ – Варна обявява прием на заявления от учители по английски език, професионална подготовка и директор, във връзка с реализиране на дейности по проект Проект 2021-1-BG01-KA121-VET-000010013.
Предвижда се изпълнението на 7 дневни структурирани курсове за посочените направления – английски език и професионална подготовка. Мобилности месец юли – август 2022 г.

Желаещите учители подават заявление /по образец/ и автобиография в срок до 07 юни 2022 г. /включително/. И след тази дата, попълване на онлайн формуляр, изпратен на служебните имейли.

Документите се подават в канцеларията на училището.