ПГИ "Д-р Иван Богоров"

50-та ЮБИЛЕЙНА НАЦИОНАЛНА КОНФЕРЕНЦИЯ ПО ФИЗИКА

50-та ЮБИЛЕЙНА НАЦИОНАЛНА КОНФЕРЕНЦИЯ ПО ВЪПРОСИТЕ НА ОБУЧЕНИЕТО ПО ФИЗИКА

на тема: Климатичните промени и образованието по физика 2 – 5 юни 2022 г., град Варна

Под патронажа на министъра на образованието и науката – акад. Николай Денков

    Фундаменталните природни науки и в частност физиката имат съществен принос за осигуряването на основните средства за справяне с  предизвикателства пред човечеството днес като универсален достъп до храна, енергия, здравословен начин на живот и комуникационни технологии. Решаването на тези проблеми е основна част от целите за устойчиво развитие.

 Екип от ученици и учители по природни науки от ПГИ ,,Д-р Иван Богоров“ участва в конференция на тема ,,Климатичните промени и образованието по физика‘‘ в направленията:

  • Младежка научна сесия за ученици и студенти на тема „Физика, околна среда и климатични промени“ с компютърни презентации, показващи връзката на физиката с образованието за околната среда;
  • Национален конкурс за есе на тема „Физика, физици и околна среда“;
  • Национален фотоконкурс „Физика и климат’‘;

Пленарни доклади, посветени  на  ролята, която физиката играе в целия ни живот