ПГИ "Д-р Иван Богоров"

ВАЖНО СЪОБЩЕНИЕ ЗА УЧЕНИЦИ И РОДИТЕЛИ

РОДИТЕЛСКИ СРЕЩИ

Родителските срещи за родители на новоприетите ученици в VIII клас за учебната 2022/2023 година ще се проведат, както следва:

За специалност Дата Час Място
„Банково дело“ 07.09.2022 г. 18:00 Актова зала – I етаж
„Бизнес администрация“
„Електронна търговия“
„Рекламна графика“ 08.09.2022 г. 18:00 Актова зала – I етаж
„Програмно осигуряване“
„Програмиране на изкуствен интелект“