ПГИ "Д-р Иван Богоров"

„Дни Еразъм“ в гимназията

Днес, 13 октомври, стартира поредното провеждане на „Дни Еразъм“ (#ErasmusDays) в ПГИ „Д-р Иван Богоров“ – Варна. Инициативата цели да отбележи огромното положително въздействие на Програма „Еразъм+“ едновременно във всички държави по света, които са легитимни за участие в Програмата. Организирана е Отчетна среща по Проект 2021-1-BG01-KA121-VET-000010013, сектор „Професионално образование и обучение“. Целта на събитието е да представи европейските ценности, ползите от образователната мобилност, положителното въздействие на проектните резултати и значението на Програма „Еразъм+“ през погледа на нейните ползватели.

Гости на мероприятието бяха наши ученици и учители, а също и от други гимназии от град Варна.

Представени са целите на проекта, партньорската организация, целевата група и екипа по проекта. По време на срещата 15 учениците, участници в мобилност Тенерифе през месец август-септември, споделиха знания, умения и опит, придобити от престоя си на Канарските острови. Посочени бяха компетентностите и сертификатите,  които придобиват учениците след учатието си в проекта.

Срещата бе равносметка на извършеното, на наученото, на споделения опит, на поетите отговорности, на израстването, на създадените приятелства, на прекрасните мигове, на разширения кръгозор, на придобитото самочувствие и на ежедневната работа в екип между учители и ученици.