ПГИ "Д-р Иван Богоров"

Националното състезание за речеви и комуникативни умения на английски език.

На 7.10.22 г в ПГИ “Д-р Иван Богоров” се проведе Националното състезание за речеви и комуникативни умения на английски език.
Участниците говориха по темата “Earth without art is just eh”.
Явиха се седем ученици от 8 а, г, е класове – първа възрастова състезателна група и петима ученици от втора възрастова група – 10 г и 11 г клас.
Класирани на първи места и за участие на областен кръг са:
1 група – Деница Сапунджиева – 8е клас
2 група – Мартин Пенчев – 10г клас.

Журито се състоя от:

 Председател – Цветелина Николова, преподавател на 8а клас

Членове:
1. Анита Димитрова, преподавател на 8е клас
2. Валентина Касърова, преподавател на 8г клас и 10г клас

 

Класиране:

 

Възрастова група (VI – VIII клас)

 

 1. Деница Сапунджиева 8е – 165 точки
 2. Симона Георгиева 8а – 145 точки
 3. Тихомира Толева 8е – 145 точки
 4. Волен Богданов 8а – 142 точки
 5. Владимир Данчев 8г – 140 точки
 6. Надежда Недкова 8г – 137 точки
 7. Клаудия Аиело 8а – 135 точки

 

 

Възрастова група (IXXI клас)

 

 1. Мартин Пенчев 10г – 145 точки
 2. Теодор Михов 10г – 135 точки
 3. Михаел Иванов 10г – 129 точки
 4. Александър Скачков 10 г -127 точки
 5. Аплай Зияев 11г – 125точки