ПГИ "Д-р Иван Богоров"

26 септември – ден на европейските езици

От 2001 г. насам 26 септември е посветен на честването на европейските езици. В Европа се говори на 24 официални езика и повече от 60 местни общности, а също и езиците, на които говорят гражданите с произход от други държави и континенти.

 

В ПГИ “Д-р Иван Богоров” отбелязахме езиковото многообразие с  разнообразни забавни дейности в часовете по чужд език.

 

клас и госпожа Цв. Николова изработиха плакати с интересни факти за европейските езици. Учениците четоха за първи път на немски, испански, френски, сръбски; забавляваха се със състезание за скоропоговорки и разкриваха своите езикови и презентационни умения.

 

При 8 е и госпожа А. Димитрова гостуваха участниците в  мобилността до Словения. Те споделиха своите впечатления относно европейското езиково многообразие и полезността от изучаването на чужди езици. Разказаха ни какво е да пребиваваш и учиш в многоезикова среда. Научихме, че словенският език е много близък до българския, както и че учениците от всички държави-партньори са с много добра подготовка по английски език.

 

8в и 9д клас с госпожа В. Кръстева слушаха, гледаха, разпознаваха, сравняваха и говориха различни езици. Споделиха собствен опит и впечатления от контактите и пребиваването си на различни места. Участваха активно в онлайн игри. С интерактивна карта на Европа разшириха познанията си за държавите и езиците, които се говорят на континента. Както винаги, предизвикателствата на Kahoot състезанията бяха любимата им част. За домашна работа ще направят допълнително проучване и ще представят наученото пред класа.

 

Моля добавете каквото желаете: