ПГИ "Д-р Иван Богоров"

“Проект 2020-1-IT02-KA229-079666_5 „Мултидисциплинарен подход за запазване на европейските права и общочовешки ценности“ (“MASTER: Multisystem Approach for Students to save the European Rights and the fundamental values”)

 

От 23.10 до 29.10. 2022 г. петима ученици и двама учители осъществиха едноседмична мобилност в гр.Лисабон, Португалия по проект “MASTER: Multisystem Approach for Students to save the European Rights and the fundamental values”.

Проектът е на тема граждански права, солидарност, равенство, достойнство.

Учениците общуваха и работиха по групи с партньори от пет европейски страни – Италия, Румъния, Естония, Словения и Португалия.

Всички бяха настанени в приемни семейства, където се чувстваха много добре приети, обгрижвани и обичани. Научиха много неща, развиха много социални умения и завързаха много приятелства.

Българската група се представи много добре във всички възложени задачи, показаха много добро владеене на работния език – английски и се отличиха като добре възпитани и интелигентни младежи. А ние, придружаващите учители, получихме поздравления за работата си с тях.

Следващата стъпка в проекта е домакинство на България. Всички участници го чакаме с нетърпение.”