ПГИ "Д-р Иван Богоров"

Здрави, силни, бодри – знаещи, можещи, информирани – физически активни, спортуващи, релаксиращи

Такива са младежите, участващи по проект „Здравословен начин на живот? Но как и от кога? Не от утре, а от днес и от сега!“

Успешно приключилият проект, в който ученици от ПГИ „Д-р Иван Богоров“ взеха активно участие, допринесе за изграждане на навици в младите хора за здравословен начин на живот. Реализирайки различни дейности младежите осъзнаха, че за да са физически и емоционално здрави, трябва сами да се погрижат за собственото си здраве и полагането на основите трябва да започне от ранна възраст и бъдат постоянни. Проучиха нагласите на подрастващите за здравословен начин на живот. Изработиха проекти за лого, банер и дипляни. Проведоха серия от мероприятия за повишаване на двигателната активност, мотивация за участие в спортни дейности и създаване на навици за редовна физическа активност. Включиха се в  излети, разходки в паркове, спортни игри, щафетно бягане, тренировки за здраве и раздвижване, йога. Научиха за принципите на правилно балансирано и здравословно хранене и как да приготвят здравословна храна. Запознаха се с целебните свойства на биоактивни добавки и основни балансиращи организма практики от китайската медицина. Обърнато бе внимание на необходимостта от почивка и възстановяване на организма и начини за релаксиране.

Снимки с основни моменти от дейностите са включени в изложба и календар „Живей здравословно! Движи се активно!“, които да напомнят и напътстват младите хора към здравословен начин на живот.

Проектът „Здравословен начин на живот? Но как и от кога? Не от утре, а от днес и от сега!“ се осъществява с финансовата подкрепа на община Варна, дирекция „Образование и младежки дейности” и в партньорство с ОУ „Отец Паисий” и читалище „Елин Пелин“ – Варна.