ПГИ "Д-р Иван Богоров"

Домакинство на ПГИ по проект MASTER

В седмицата от 27.11 до 03.12.2022 ПГИ “Д-р Иван Богоров” беше домакин на партньорите си по проект “MASTER: Multisystem Approach for Students to save the European Rights and the fundamental values” – 10 учители и 25 ученици от Италия, Естония, Португалия, Румъния и Словения, които споделят едни и същи образователни потребности и цели: социално включване, общи ценности, борба с тормоза и предразсъдъците.

Всички училища вече са разработвали инициативи и проекти, свързани с правата на човека като стратегия за насърчаване на осведомеността на училищната общност по тази тема.

Гостите ни бяха настанени в семействата на техни връстници от ПГИ, за което изказваме огромна благодарност към родителите на нашите ученици.

В подготвената програма за седмицата бяха включени открити уроци, семинари, дискусии по темите достойнство, свобода, равенство, солидарност, гражданство, справедливост; посещения на културни и исторически забележителности във Варна и региона.

Официалното откриване на домакинството се състоя на 28.11. 2022г. от 10.00 ч. в залата на Юнашки салон, бул.“Христо Ботев“, 1. гр. Варна.

На 29.11.22, от 9.00 ч. в актовата зала на ПГИ, бяха осъществени следните дейности:

– 1. 9.00 – 10.00 – Урок – семинар на тема “Гражданство и човешки права”

(Citizenship as a core value of the EU – workshop) – организиран от: Цв. Николова и В. Съева

– 2. 10.00 – 11.30 – Активното гражданство – умеем ли да сме активни граждани на Европа? – семинар – организиран от: А. Димитрова и Мария Тодорова – представител на клуб Интеракт-Варна и Социална чайна – Варна

– 3. 11.30 – 13.00 – За човешките права и холокоста – творчески семинар – създаване на видео

(On Human Rights and the Holocaust – creative workshop, book discussion, video)

организиран от: С. Борисова, Св. Маринов, Ю. Неделчева, Цв. Николова

В реализираните дейности бяха използвани методи и техники, придобити след участие на учителите в квалификационни дейности в Europass Teacher Academy, Барселона, август-септември 2022 по проект 2021-1-BG01-KA121-VET-000010013, Програма „Еразъм+“ КД1 – „Образователна мобилност на граждани“, сектор „Професионално образование и обучение“, който е част от присъдена на училището Акредитация за Еразъм, КД1, сектор Професионално образование и обучение, с регистрационен номер 2020-1-BG01-KA120-VET-095018 с валидност до 31.12.2027 г.

На 30.11., за гостите ни беше организирана екскурзия до:

– Ботаническата градина в Балчик, която е част от Архитектурно-парков комплекс „Двореца“ –  паметник на културата от национално значение и бивша лятна резиденция на румънската кралица Мария в началото на 20 век.

– Археологически резерват „Калиакра”;

– Ветроенергиен парк „Свети Никола“.

На 01.12 – бяха проведени открити уроци и семинари в Актовата зала на гимназията:

“Борим се за бъдещето си – за чиста околна среда и устойчив климат” – творчески семинар – В. Касърова, Цв. Николова;

Кръгова икономика и устойчиво развитие” – открит урок – Д. Василев, Хр. Триндафкова;

В следобедните часове гостите ни посетиха Музея на стъклото и Музей-подводница “Слава” в гр. Белослав, където международните ни партньори получиха и своите сертификати за успешно реализирана мобилност.

На 2.12.2022 приключиха дейностите по домакинството на ПГИ “Д-р Иван Богоров” по Проект 2020-1-IT02-KA229-079666_5 „Мултидисциплинарен подход за запазване на европейските права и общочовешки ценности“ (“MASTER: Multisystem Approach for Students to save the European Rights and the fundamental values”).

В последния ден от мобилността екипите представиха работата си по възложените им задачи. Ето как те виждат проблемите на своите общности:

Португалия – кампания за повишаване на осведомеността относно замърсяването на р. Тежу с тежки метали от различни производства;

Словения – кампания за предприемане на действия относно липсата на междуградски пътнически транспорт в страната през уикенда с фокус върху факта, че това създава предпоставки за замърсяване, тъй като гражданите разчитат предимно на личен автомобилен транспорт;

Естония – кампания за повишаване на вниманието относно насилието в училищата;

Италия – кампания за промяна на статуквото относно изискването за квалификации при наемане на работа под наслов “Опитът срещу дипломата”;

Румъния – кампания за промяна на обществените нагласи относно хората от малцинствата, която да се развие на три нива – в училищата, сред работодателите и сред органите на полицията посредством обучителни дейности за техни представители.

Българските ученици представиха създаденото от тях видео на тема “Гражданските права и холокоста”. В основата на видеото беше книгата “Златните конци” на българската авторка Валентина Щайн и проведеният открит урок на същата тема от Ю. Неделчева и Цв. Николова, с участието на Никита Швецов от 12Б клас.
              Учениците използваха идеите за създаване на видеа, които им бяха представени по време на семинара “Създаване на видеа”, проведен от С. Борисова и Св. Маринов.

От 12.00 ч. дейностите приключиха с церемония по връчване на сертификати на българските участници – ученици и учители.

Гостите-учители получиха подаръци – екземпляри от юбилейната книга на ПГИ, издадена за 25-годишнината на гимназията ни.

            Учениците и учителите на ПГИ “Д-р Иван Богоров”   остават с огромен натрупан опит относно провеждане на домакинства и са отворени за нови възможности за усъвършенстване на уменията си.