ПГИ "Д-р Иван Богоров"

ЗАПОЧВАТ ИНТЕРВЮТА ЗА МОБИЛНОСТ ДЪБЛИН

На вниманието на 11 клас!

Всички ученици, подали документите си за мобилност Дъблин  по

Проект 2021-1-BG01-KA121-VET-000010013 Програма „Еразъм +“ КД1 – „Образователна мобилност на граждани“, сектор „Професионално образование и обучение“

информираме ви, че:
 
Интервютата започват да се провеждат в седмица от 12.12 до 16.12. 2022 по следния график:
– вторник, 13.12 – 11.45 – 4 етаж – всички кандидати от 11а клас;
– четвъртък, 15.12 – 11.45 – 4 етаж – всички кандидати от 11б и 11г клас;
– петък, 16.12 – 11.45 – 4 етаж – всички кандидати от 11д и 11 е клас.
 
Заповядайте и успех на всички! –