ПГИ "Д-р Иван Богоров"

Клуб „Пътят на младия банкер“

Посещение на банкова институция – Общинска банка АД

 

На 02.12.2022г. учениците от клуб „Пътят на младия банкер“ имаха възможността да се срещнат с г-жа Стели Петрова – супервайзър във филиал Варна на Общинска банка АД.

Г-жа Петрова запозна учениците в детайли със същността на Общинска банка АД, като бяха поставени акценти върху исторически преглед на дейността на банката, мисия и визия, пазарно сегментиране и имплементиране на банковия асортимент.

Учениците получиха информация от извора и направиха първи стъпки в спецификата на банкова дейност. Атмосферата бе приповдигната, отчетена е висока степен на продуктивност и интеракция, а най-важното – създадохме партньорство и спомени. 

Специални благодарности на г-жа Стели Петрова!