ПГИ "Д-р Иван Богоров"

КОНКУРС „ЕЛЕКТРИЧЕСТВОТО И ПРОГРЕСЪТ“

 

Конкурсът е организиран от Община Варна, РУО-Варна, НАОП „Николай Коперник“ и е посветен на 125-годишнината от откриването на електрона от Джоузеф Джон Томсън. Целта e да се разкрият приложения на електрона – в електричеството, електрическите явления и електрическите устройства, да се покажат предимствата и недостатъците на постоянния и променливия електричен ток, на аналоговата и цифровата техника, както и перспективите за чист добив на енергия.

В конкурса участваха 230 ученици от 24 училища и ЦПЛР от Варна, Братислава, София, Свищов, Димитровград и Ямбол.

Учениците от ПГИ ,,Д-р Иван Богоров“ се представиха отлично и спечелиха награди.

Виктор Фетваджиев – 2 място, категория „Постери”

Сияна Сун – поощрителна награда, категория ,,Постери“

Иванина Николова – поощрителна награда,  категория „Модел/макет”

Мария Николова – поощрителна награда,  категория „Модел/макет”