ПГИ "Д-р Иван Богоров"

За стореното добро

На 23 декември – в навечерието на един от най-светлите християнски празници Рождество Христово – се проведе традиционният благотворителен базар под надслов „Вкусно похапни, добро направи!“, организиран от Ученическия съвет в Професионална гимназия по икономика „Д-р Иван Богоров“.

Обединени от ентусиазъм и грижа за другите, от любов и вяра, в  инициативата се включиха ученици, родители, учители и непедагогически персонал. В такива дни в душите си изграждаме най-истинския храм на доброто, от който отправяме най-искрените молитви за здраве и благоденствие.

Събраната сума е 4298 лева, която е разпределена между трима ученици в тежко здравословно или социално състояние и Дани (Данаил Михайлов Михов). Дани ще получи допълнителна сума от 348 лева, събрана в отделна благотворителна каса.

Пожелаваме Ви светли и благословени дни, изпълнени с надежда, здраве и любов!