ПГИ "Д-р Иван Богоров"

Представяне на съвместна работа по проект “MASTER” от участници в мобилност в Словения

Седмица след завръщането си от Словения, участниците в мобилността по проект “MASTER: Multisystem Approach for Students to save the European Rights and the fundamental values” представиха пред съученици своята съвместна работа с връстници от партньорските училища. На 04.10.2022 г. в актовата зала на гимназията те презентираха реализираните дейности с партньорите от Италия, Естония, Португалия, Румъния, Словения. Споделиха своите впечатления и преживявания, представиха на съученици възможностите за мобилност, които предоставя програма “Еразъм+”.