ПГИ "Д-р Иван Богоров"

ПРОЦЕДУРА за подбор на учители за участие в курсове Проект 2022-1-BG01-KA121-VET-000053265

ПРОЦЕДУРА

за подбор на учители за участие в курсове

Проект 2022-1-BG01-KA121-VET-000053265

 

Период на мобилности:

30 април – 7 май 2023 г.

 

       ПГИ „Д-р Иван Богоров“ – Варна обявява прием на заявления от учители по английски език, професионална подготовка и директор, във връзка с реализиране на дейности по Проект 2022-1-BG01-KA121-VET-000053265.

Предвижда се изпълнението на 7 дневен структуриран курс в Португалия за 4 бр. учители.

 

Общи изисквания към участниците в проекта:

     В целевата група на проекта могат да участват учители, които отговарят на следните изисквания:

  • Учители на трудов договор от гимназията
  • Ниво на владеене на английски език – минимум ниво А2
  • Липса на дисциплинарни наказания
  • Възможност за пътуване и отсъствие от България през този период за 7 дни
  • Имат мотивация да работят по проекти

 

     Подборът на участниците в мобилността ще се осъществи от комисия и ще се проведе на два етапа – подбор по документи и попълване на онлайн формуляр.

 

I Етап – ПОДБОР ПО ДОКУМЕНТИ:

  1. Заявление за участие в подбор /по образец/;
  2. CV

    

    Посочените документи да се подадат в канцеларията на ПГИ „Д-р Иван Богоров”                    в срок до 13.03.2023 г.

 

II етап – ПОПЪЛВАНЕ НА ФОРМУЛЯР – МОТИВАЦИЯ И ПРИЛОЖИМОСТ

Учителите, които са подали нужните документи в срок попълват онлайн формуляр, изпратен на служебните имейли.

 

 

След попълване на Формуляра, разглеждането му и оценяването, комисията ще определи 4 участници в мобилности.

Предимство за включване ще имат кандидати, които през предходната година не са участвали в мобилности – структурирани курсове.