ПГИ "Д-р Иван Богоров"

НАЦИОНАЛНА ПРОГРМА ,,ИНОВАЦИИ В ДЕЙСТВИЕ”

 

Ученици от Професионална гимназия по икономика ,,Д-р Иван Богоров”, гр. Варна взеха участие в проект по национална програма към Министерството на образованието и науката.
     В периода 29.03.2023г. – 31.03.2023г. се осъществи проект по национална програма ,,Иновации в действие”, в който взеха участие преподавателите Иглика Парушева – учител по английски език, Радина Иванова – учител по български език и литература и Аглика Джелепова – учител по информационни технологии, както и учениците от 9г клас – Василева Бонева и Мира Иванова и от 11г клас – Алекс Красимиров, Никола Върбанов и Кристиян Любомиров със специалност Програмно осигуряване в Професионална гимназия по икономика ,,Д-р Иван Богоров”, гр. Варна. 
     Частна профилирана гимназия по туризъм и предприемачество ,,Райко Цончев”, гр. Добрич бе домакин на проекта. Участие взеха и ученици от Профилирана гимназия с преподаване на чужди езици ,,Алеко Константинов”, гр. Правец и Английска езикова гимназия ,,Гео Милев”, гр. Русе.

     Организираната мобилност е свързана с темата ,,Образование в бъдещето”. Училището домакин представи иновационни дейности, свързани с презентиране на стълбовете на иновацията, внедрена в училището и наблюдение на открити уроци, на които се основава иновацията – бинарни уроци, иновативни предмети, маршрутизация на обучението по английски език, учебна компания. 

     Учениците наблюдаваха открити уроци – присъстваха в проведения бинарен урок по български език и английски език и в учебна компания, посетиха културни забележителности и взеха участие в образователната програма,,Работилница за въображение”, проведена в Художествената галерия. Особен интерес провокира иновативната игра с мобилното приложение ,,Action bound” за опознаване и популяризиране на културно-историческото наследство на град Добрич.