ПГИ "Д-р Иван Богоров"

На 29.03.2023 г. се проведе конкурс на тема „Аутсорсинг компания – представяне на печеливш модел в условията на икономическа криза”

На 29.03.2023 г. се проведе конкурс на тема „Аутсорсинг компания – представяне на печеливш модел в условията на икономическа криза”, организиран от РУО – Варна. Във връзка с регламента в състезанието участваха съвместно ученици, подкрепени от родители.

Достойно се представи екипът на ПГИ „Д-р Иван Богоров“ с ръководител господин Светослав Маринов. Александър Скачков, Радостина Веселинова, Рене Ризаев, Теодор Михов, учениците от XГ клас, и господин Красимир Костов (родител)  спечелиха специалната награда на журито за най-успешно взаимодействие между ученици и родители.

На 25.04.2023г. господин Деан Василев, директор на ПГИ „Д-р Иван Богоров“, връчи на учениците наградите, осигурени от РУО – Варна.

Училищното ръководство пожелава здраве, последващи успехи и поводи за гордост на своите възпитаници!