ПГИ "Д-р Иван Богоров"

Мениджър за един ден

Александрина Петева от 12 клас, специалност „Банково дело“стана министър на иновациите и растежа за един ден. Посети поста на министър Александър Пулев и се запозна със задачите, задълженията и отговорностите му.

 

 

„Искрено благодаря за възможността да вляза в обувките на министъра на иновациите и развитието на България – Александър Пулев. Това беше невероятно изживяване, което ми даде възможност да придобия ценни познания и опит, както и да видя как функционира правителството и политическата система на България.

Запознах се с множество предизвикателства, пред които е изправено Министерството както и подкрепата, която оказва на българските бизнеси и как насърчава развиването на икономиката в страната.

Благодаря на всеки, с когото се запознах в днешния ден за всички съвети, които ми дадохте как да развия бъдещето си по-най добрия начин.“

 

Александрина Петева, 12 а клас