ПГИ "Д-р Иван Богоров"

,,Физиката за един по-добър свят“

 ,,Физиката за един по-добър свят“

 

            Учениците от ПГИ „Д-р Иван Богоров“ с ръководител г-жа Ивелина Енчева взеха участие в 51. Национална конференция по въпросите на обучението по физика на тема Образованието и научните изследвания по физика – фактор за устойчиво развитие“ и Младежка научна сесия ,,Физиката за един по-добър свят“.

          Общото събрание на ООН обяви 2023 година за Международна година на фундаменталните науки за устойчиво развитие. Качественото образование е обвързано с приложимост на резултатите от обучението в училище за осигуряване на по-добро бъдеще, което означава и формиране на поведение за устойчиво развитие.

            В Младежката научна сесия на конференцията участваха Николета Илиева, Берин Ислямова, Саша Христова и Симона Гамолова от 10е клас. В своите компютърни презентации учениците предложиха механизми за оптимално използване на природните ресурси с цел намаляване въздействието на климатичните промени и въглеродния
отпечатък.