ПГИ "Д-р Иван Богоров"

Работни умения от опита на Ирландия – мобилност по програма Еразъм+ на ученици от гимназията

В периода 01  –  14 май  2023 г., 15 ученици от XI клас на Професионална гимназия по икономика „Д-р Иван Богоров” придружени от преподавателите Цветелина Николова   и Богдана Радева, бяха на двуседмична мобилност в Дъблин – Ирландия.  Пътуването е мобилност по Проект 2022-1-BG01-KA121-VET-000053265  Програма „Еразъм +“, КД1 – „Образователна мобилност на граждани“, сектор „Професионално образование и обучение“.

Приемаща организация ADC College Дъблин – Ирландия  с дългогодишен опит в успешното разработване и провеждане на международни програми за мобилност.

По време на своята практика участниците в мобилността имаха възможност да усвоят нови знания и умения в сферата на администрацията, софтуерните технологии, правото, счетоводството  и управлението на връзките с клиенти. Учениците повишиха своите езикови умения   за делови и формална комуникация по английски език.  Почерпиха опит и знания от собствениците на различни ирландски  компании. Научиха за трудностите и предизвикателствата, но и за начините да ги посрещат.

В свободното си време те се запознаха с културата, историята и традициите, и начина на живот в Ирландия .  В Дъблин ученици  посетиха  културни обекти  и сгради, впечатляващи със своята архитектура и история.  Включиха се в еднодневна екскурзия  до град Килкени – Ирландия,, който през 12век е бил столица на Ирландия.  По пътя посетихме ферма  и наблюдавахме демонстрация  на работата на  овчарските  кучета. Успяхме да се докоснем до   красивата природа  на Ирландия.

   За своето участие в мобилността всички ученици получиха сертификат Европас и сертификат от приемащата организация, които са отлично допълнение към CV-то на всеки участник.

Благодарение на присъдената Акредитация от Националната агенция на програма Еразъм+ за България – Центъра за развитие на човешките ресурси, гимназията ни ще продължи ежегодно да изпраща възпитаници на стажове в Европа.