ПГИ "Д-р Иван Богоров"

РАБОТНО ВРЕМЕ НА КОМИСИЯТА ЗА ЗАПИСВАНЕ НА КЛАСИРАНИТЕ УЧЕНИЦИ

І етап на класиране

На 13,14 и 17 юли 2023 година от 8:00 часа до 17:30 часа в Актова зала на ПГИ “Д-р Иван Богоров”

ІІ етап на класиране

На 20,21 и 24 юли 2023 година от 8:00 часа до 17:30 часа Актовата зала на ПГИ “Д-р Иван Богоров”

ІІІ етап на класиране

На 1 и 2 август 2023 година от 8:00 часа до 17:30 часа Актовата зала на ПГИ “Д-р Иван Богоров”

ІV етап на класиране

На 11 и 14 август 2023 година от 8:00 часа до 17:30 часа Актовата зала на ПГИ “Д-р Иван Богоров”