ПГИ "Д-р Иван Богоров"

Мобилност – Дъблин 2023

На 05.06. 2023г.  се проведе представително мероприятие  на Мобилност Дъблин по  Проект 2022-1-BG01-KA121-VET-000053265  Програма „Еразъм +“, КД1 – „Образователна мобилност на граждани“, сектор „Професионално образование и обучение“.  Петнадесет ученици от 11клас  и техните ръководители – Цв. Николова  и Б. Радева  споделиха   събраните впечатления, натрупания опит и незабравимите емоции от  двуседмичния престой и работа в Дъблин – Ирландия.  Вижте тук : Видео  и Информация