ПГИ "Д-р Иван Богоров"

Родителски срещи

УВАЖАЕМИ РОДИТЕЛИ!
Уведомяваме ви за предстоящи родителски срещи както следва:
 на 12.02.2024 г. /понеделник/ от 18:30 ч. за родителите на учениците от VIII и IX клас.;
 на 13.02.2024 г. /вторник/ от 18:30 ч. за родителите на учениците от X и XI клас.
Очакваме Ви!

 

РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ

НА КЛАСНИТЕ СТАИ ЗА РОДИТЕЛСКИТЕ СРЕЩИ

на 12.02.2024 г. и 13.02.2024 г. от 18:30 ч.

Паралелки Класни ръководители Кабинети
VIII клас – 12.02.2024 г.
VIII а Северина Борисова 408
VIII б Ангелина Илева 402
VIII в Валентина Касърова 403
VIII г Иглика Парушева 404
VIII д Христина Триндафкова 405
VIII е Андриян Киров 406
IX клас – 12.02.2024 г.
IX а Цветелина Николова 301
IX б Зефир Ников 302
IX в Красимира Великова 303
IX г Петрана Хаджитодева 304
IX д Дияна Петрова 305
IX е Анита Димитрова 306
X клас – 13.02.2024 г.
X а Соня Пейчева 301
X б Атанас Христов 302
X в Силвия Русева 303
X г Нина Вълчева 304
X д Яна Николова 305
X е Христина Панайотова 306
XI клас – 13.02.2024 г.
XI а Наталия Пачева 408
XI б Славейка Мазнева 402
XI в Диана Димитрова 403
XI г Светослав Маринов 404
XI д Ивелина Иванова 405
XI е Донка Кандахерова 406