ПГИ "Д-р Иван Богоров"

Родителски срещи

УВАЖАЕМИ РОДИТЕЛИ,

Във връзка с организацията на дейностите за учебната 2023/2024 г. Ви уведомяваме за предстоящи родителски срещи, както следва:
– на 27.09.2023 г. /сряда/ от 18:30 ч. за родителите на учениците от IX и X клас;
– на 28.09.2023 г. /четвъртък/ от 18:30 ч. за родителите на учениците от XI и XII клас.
Очакваме Ви!

РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ

НА КЛАСНИТЕ СТАИ ЗА РОДИТЕЛСКИТЕ СРЕЩИ

27.09.2023 г. от 18:30 ч.

Паралелки Класни ръководители Кабинети
IX клас
IX а Цветелина Николова 408
IX б Йоана Станчева 402
IX в Красимира Великова 403
IX г Петрана Хаджитодева 404
IX д Дияна Петрова 405
IX е Анита Димитрова 406
X клас
X а Соня Пейчева 412
X б Атанас Христов 308
X в Силвия Русева 311
X г Нина Вълчева 312
X д Яна Николова 208
X е Христина Панайотова 401

28.09.2023 г. от 18:30 ч.

Паралелки Класни ръководители Кабинети
XI клас
XI а Богдана Радева 402
XI б Славейка Мазнева 403
XI в Диана Димитрова 404
XI г Светослав Маринов 405
XI д Ивелина Иванова 208
XI е Донка Кандахерова 406
XII клас
XII а Красимира Станчева 408
XII б Радина Иванова 413
XII в Пламена Костадинова 401
XII г Силвия Йорданова 312
XII д Славка Илиева 311
XII е Друмка Жекова 308