ПГИ "Д-р Иван Богоров"

Международния ден на Благотворителността

На 19.10.2023г.  по инициатива на Училищния ученически съвет бе отбелязан Международния ден на Благотворителността ! Учениците от гимназията се включиха в събитието на плюшени играчки  под надслов : „Нека се об

единим за   Коледата на деца в нужда и я направим по-красива!”