ПГИ "Д-р Иван Богоров"

„Грижата за нашето психично и физическо здраве – мотивация за здравословен начин на живот“

Към овладяване на знания за здравословен начин на живот и формиране на убеждения, навици, мотивация и поведение за спазване на принципи, важни за здравето на човека, се насочват ученици от ПГИ „Д-р Иван Богоров“, участници в проект Грижата за нашето психично и физическо здраве – мотивация за здравословен начин на живот“. Проектната идея е на СНЦ „Мога, знам, творя“ и се реализира в три варненски институции: ПГИ „Д-р Иван Богоров”, ОУ „Отец Паисий” и читалище „Елин Пелин-1977“. Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на община Варна, дирекция “Образование и младежки дейности” по програма „Младежки дейности“.

Проучване нагласите на младите хора в училищна възраст за здравословен начин на живот, повишаване на двигателната им активност, създаване и утвърждаване на навици за здравословен начин на живот – това са част от целите, които ще реализират богоровските ученици. Редица спортни мероприятия – разходки, излети, спортни и забавни игри на открито ще се проведат в хода на проекта.

Гимназистите се впускат в изграждането на навици за здравословен начин на живот и осъзнават, че това е необходимост за израстване на физически и емоционално здрави и силни личности.