ПГИ "Д-р Иван Богоров"

Новите Богоровци впуснати в първото си приключение

   На 04.11.2023г. Учениците от 8а, 8г и представители от 8д клас с класните си ръководители, Северина Борисова и Иглика Парушева се отправиха на еднодневно приключение по маршрут: Варна -Тутракан – Сребърна.

   Първата ни спирка беше Етнографски музей ,,Дунавски риболов и лодкостроене” в град Тутракан. Там, разходката ни премина през седем зали, където видяхме праисторически въдици, мрежи и такъми, както и обзавеждането на типичната къща на рибаря. Учениците останаха впечатлени от стар телефон, през който чуха разказ на стар рибар. Кураторът на музея ни запозна с рибите от Дунавския басейн и ни показа макет на огромна моруна в реален размер.

   След това се отправихме към биосферен резерват ,,Сребърна”. Музеят не е голям на площ, но е много интересен, тъй като в него видяхме в препариран вид много от птиците, обитаващи езерото ,,Сребърна”. Най- интересната за нас атракция бяха двата далекогледа и биноклите пред един от панорамните прозорци. С тяхна помощ се потопихме в живота, който кипи в езерото. Имахме големия  късмет да видим чапли и пеликани (които по принцип отлитат през юли).

Въпреки лошото време и проливния дъжд, учениците пътуваха с ентусиазъм и прекараха времето в автобуса пеейки песни и във весели закачки.