ПГИ "Д-р Иван Богоров"

16 ноември- Международен ден на толерантността

16 ноември- Международен ден на толерантността, традиция, която води началото си с приемането на Декларацията за принципите на толерантност, утвърдена на Общо събрание на ООН през 1996г. Учениците от 8, 9, 10 клас отбелязаха този ден, провеждайки част по толерантност, в който писаха позитивни послания и разговаряха по темата. Активно участие взеха Даниела Енева, Станислава от 10б с представяне на презентация и лого на толерантността.