ПГИ "Д-р Иван Богоров"

ПГИ „Д-р Иван Богоров“ е едно от седемнадесетте училища в страната и единствено за град Варна, одобрено за работа по проект „Презареди Бъдещето си“.

Проектът се осъществява в десет държави – България, Австрия, Чехия, Германия, Унгария, Италия, Румъния, Сърбия, Словакия и Словения. В България, се организира от JA Bulgaria с корпоративната подкрепа на УниКредит България и цели да подпомогне младите хора, като развие тяхната финансова грамотност, личностни и бизнес умения. Проектът подкрепя учениците на възраст между 10 и 19 години и цели да увеличи чувството на принадлежност в учебния процес, да ги мотивира в реализирането на пълния им потенциал в рамките на образователната система и да обогати финансовата им култура. Дейностите в пилотната фаза на проекта ще започнат през януари 2024 г. и ще приключат на 31 август 2026 г.

Ученици от 9, 10 и 11 клас специалност „Банково дело“ от нашето училище ще имат възможността да се докоснат до банковата сфера от близо и да придобият практически умения в своята професия. Инициативата напълно съответства на мисията на Фондация УниКредит да отключи потенциала на следващото поколение в Европа.