ПГИ "Д-р Иван Богоров"

Конкурс за астрофотография „Небесни брилянти“

Учениците от ПГИ „Д-р Иван Богоров“ с ръководител г-жа Ивелина Енчева взеха
участие в конкурса за астрофотография „Небесни брилянти“, иницииран от Община
Варна, РУО – Варна и НАОП ,,Николай Коперник“ Варна.
Целта на конкурса е учениците да се запознаят с красотата и величието на
различни небесни тела – Слънцето, Луната, планети от Слънчевата система, комети,
астероиди, метеори, звездни купове, мъглявини, галактики и др. Стремежът е да се
популяризира астрофотографията като един от начините за повишаване на интереса към
природните науки, физиката и астрономията.