ПГИ "Д-р Иван Богоров"

Преминаване в обучение от разстояние в електронна среда

Със заповед №РД09-227/30.01.2024 г. на МОН за периода 31.01.2024 г. – 02.02.2024 г. (включително) се преустановява присъствения образователен учебен процес и се преминава в обучение от разстояние в електронна среда във всички училища на територията на област Варна.

Часовете  ще се провеждат по утвърдения график в електронния дневник Школо с продължителност 40 мин. и използване на платформата Google Classroom.