ПГИ "Д-р Иван Богоров"

Областен кръг на Национално състезание по финансова грамотност

На 17.02.2024 година Професионална гимназия по икономика “Д-р Иван Богоров” – Варна бе домакин на Областния кръг на Национално състезание по финансова грамотност.

 Отговори на задачите:

V клас

VІ клас

VІІ клас

VІІІ клас

ІХ клас

Х клас

ХІ клас

ХІІ клас

 

РЕЗУЛТАТИ НА УЧЕНИЦИТЕ ОТ ОБЛАСТЕН КРЪГ