ПГИ "Д-р Иван Богоров"

Специалност „Електронна търговия”

Професия „Организатор Интернет приложения”

Описание на специалността:

Организаторът на интернет приложения създава електронно съдържание под формата на тематично обособени статични или динамични страници, които се публикуват в интернет, комбинирайки компютърни технологии, текст и мултимедия. Структурира и оформя текстовата информация в страниците, избира подходящи графични, аудио-/видеоформати, създава анимирани обекти и текст, разработва дизайна на страниците, като се ръководи от предназначението и целевата група потребители на съдържанието.

Учениците придобиват знания и умения за:

 • работа със сървърни езици за програмиране на интернет приложения;
 • работа със специализирани среди за програмиране на интернет приложения;
 • оформя дизайна на интернет приложения, избира подходящи цветови схеми и шрифтове;
 • структурира и организира текстова информация в база данни;
 • владее унифицираните характеристики на протоколите за комуникация в интернет;
 • извършва диагностика и открива проблеми, свързани с функционирането на интернет приложения; 
 • извършва анализ и оптимизация на съдържанието за по-добро индексиране на страниците в търсещите машини.

Възможна реализация:

 • Маркетинг и реклама:
  • дигитален маркетинг специалист;
  • специалист по социални медии.
 • Уеб разработка и дизайн:
  • уеб разработчик;
  • дизайнер на потребителски интерфейс (UI/UX);
  • графичен дизайн.
 • Анализ и оптимизация:
  • дигитален аналитик;
  • мениджър на екип;
  • аналитик за данни и машинно обучение.
 • Електронна търговия и сигурност на данните:
  • електронен търговски специалист;
  • специалист по сигурност на данните.

  Възможност за участие в европейски проекти, сред които „Еразъм+“ и стаж на реално работно място в чужбина за срок от 2 седмици.