ПГИ "Д-р Иван Богоров"

Национално състезание по Счетоводство

Достойно представяне на наш ученик на финалния кръг на Националното състезание по счетоводство в гр. Плевен

На 10.02. – 12.04.2024 год. в гр. Плевен се проведе Националното състезание по счетоводство. Ученикът Сава Красимиров Кирилов от 11 а клас специалност „Банково дело“ с преподавател г-жа Наталия Пачева бе класиран на 6 място сред 20 участници от цялата страна.

Домакини на събитието бяха учители и ученици на Държавна финансово-стопанска гимназия „Интелект“ – град Плевен. В престижното състезание се съревноваваха 20 ученици от 20 области в страната, показали най- висок резултат в предварителния кръг –  ученици от 11  и 12 клас, които изучават счетоводство на предприятието.  

Благодарности на Сава Кирилов за достойното му представяне на националния кръг и на подкрепата на неговия преподавател!