ПГИ "Д-р Иван Богоров"

ДЕЙНОСТИ ПРИ ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА МОБИЛНОСТ ПО НП ,,ИНОВАЦИИ В ДЕЙСТВИЕ”

ДЕЙНОСТИ ПРИ ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА МОБИЛНОСТ ПО НП ,,ИНОВАЦИИ В ДЕЙСТВИЕ”

Ученици от специалности „Рекламна графика“- 9 е клас и „Електронна търговия“ – 11 д клас посетиха Професионална гимназия по дизайн „Елисавета Вазова“ гр. София от 17 до 21 април 2024 г.. Запознаха се с материалната база на училището – ателиета по рисуване, класни стаи и компютърни кабинети. Изложени бяха макети и проекти по всички предмети, както и дипломните проекти на учениците.

Екипът по иновации в ПГ по ДИЗАЙН “ Ел. Вазова“ се погрижи гостите  да се запознаят с иновацията на училището. Организирана бе и културно- образователна програма за участниците в мобилността. Посетиха J Point Group, където учестниците имаха възможност да се запознаят с различни техники за създаване на бранд, и участваха в беседа на тема: „Устойчивост на бранд идентичност“. Организирано посещение имеше и на Националната художествена галерия – Двореца, където им бе представена изложбата „Неспокойни повърхности“ на Красимир Карабаджаков. В Международното висше бизнес училище пред учениците бяха представени проекти за иновация „Дизайн на бизнеса“ на ПГД „Елисавета Вазова“. Активно участие взеха и в дискусионен панел на тема „Добавена стойност в бизнеса“.

Основната цел на програмата е да се повиши качеството на образователния процес чрез увеличаване на интерактивността и активното участие на учениците посредством иновативни педагогически методи, както и чрез засилване употребата на дигитални средства и информационни технологии в обучението, повишаване на мотивацията и интереса на учениците към ученето, подобряване на академичните резултати, повишаване на творческата активност на учениците и педагозите.