ПГИ "Д-р Иван Богоров"

Участие на ученици в ТФ ФЕСТ „Млад предприемач“ – Международен панаир, гр. Пловдив

Ученици от 11е клас взеха участие на ежегодното изложение на Учебно- тренировъчните фирми – ТФ ФЕСТ „Млад предприемач“, което се проведе през периода 24 – 26.04.2024 г.

По време на събитието учениците имаха възможност да представят дейността на своята тренировъчна фирма “Интер Лайф Спорт” ООД и да приложат своите практически умения, придобити по време на обучението си по предмета „Работа в учебно предприятие”.  Участниците демонстрираха своите познания за водене на търговски преговори и осъществиха сделки с различни партньори – УТФ от страната и чужбина в реална и виртуална среда. Бяха реализирани банкови разплащания за покупка и продажба на стоки, свързани с дейността на учебната компания.

УТФ “Интер Лайф Спорт” участва в конкурсите “Най-добър щанд” и “Най-добър екип и професионално обслужване”. В категорията  “Награда за социална иновация” беше номинирана идеята на учениците от тренировъчната фирма за социално предприемачество –  интегриране на хора с увреждания в обществото и активното им участие в бизнеса.

Благодарим на участниците за достойното представяне!