ПГИ "Д-р Иван Богоров"

СВЕТОВНА НАГРАДА „ЗЕЛЕН ФЛАГ“

ПГИ ,,Д-р Иван Богоров“ е сред най-добрите учебни заведения, които успешно и пълноценно  изпълниха  всички стъпки от Методологията на Програма „Екоучилища“ и достойно и с гордост могат да се назоват Екоучилище. Гимназията получава и  най-високото отличие за забележителни постижения в Програмата „Екоучилища“ – Зеления флаг.

    Ние вече сме  важна част от впечатляващото световно семейство на Екоучилищата, в което членуват 20 милиона ученици и 1,4 милиона учители от 59 000 учебни заведения в над 75 страни от цял свят. Това е повод за гордост!

   Церемонията по вдигането на Зеления флаг бе съпътствана от училищен празник, на който г-жа Ивелина Енчева, координатор по Програмата, разказа за вълнуващия път, който сме изминали, и подчерта положителната промяна, която сме постигнали.     

     Поздравления и най-искрени пожелания за още повече успехи в общия ни стремеж към едно по-устойчиво и оптимистично бъдеще!