ПГИ "Д-р Иван Богоров"

ПРОЦЕДУРА по ПОДБОР на кандидати за участие в мобилност практики в Португалия

Уважаеми ученици,
Започва ПРОЦЕДУРА по ПОДБОР на кандидати за участие в мобилност практики в Португалия  по проект  2024-1-BG01-KA121-VET-000204515 програма „Еразъм +“, КД1  – „Образователна мобилност за граждани“, сектор „Професионално образование и обучение“
Практиката на реални работни места ще се осъществи в периода от 27.10. до 09. 11. 2024 г. в град Брага, Португалия.
Разходите за транспорт, изхранване, настаняване – организирано от приемащата страна в хотел или общежитие и културна програма са за сметка на проекта.

Ще бъдат избрани общо 15 ученици.
С право за включване само чрез подаване на Заявление  са следните ученици:  /Те бяха избрани като резерви от  Подбор за предходен проект Дъблин 2024 г./:
– Кристиян Минчев Минчев 11а
– Лиана Павлинова Найденова 11д
– Веселина Янкова Георгиева 11д
– Полина Виталиевна Нессон 11г
– Радостина Красимирова Веселинова 11г
Моля желаещите да подготвят и предадат в срок до 03.07.2024 /сряда/, в канцеларията на ПГИ следните документи, които са изпратени на служебните ви акаунти:
1. CV –  на английски език
2. Заявление
3. Мотивационно писмо
След крайната дата за приемане на документи ще се проведе тест по английски език и интервю!
Екипът на проекта ви желае успех!