ПГИ "Д-р Иван Богоров"

ПРЕДСТАВЯНЕ НА ПРОЕКТ „РАЗЛИЧНИ, НО ЗАЕДНО – ОБЕДИНЕНИ В СПОРТА“

На 04.06.2024 г. в Актовата зала на гимназията се проведе представяне на проект „Различни, но заедно – обединени в спорта!”, насочен към социализирането и интегрирането на децата със специални образователни потребности. Събитието беше организирано от ученици от 11 клас, които спечелиха наградния фонд  с участието си в конкурса „Млад Благотворител“, организиран и финансиран от фондация “Благотворител“, гр. София.

На проведеното събитие присъстваха гости – представители на РУО Варна, Регионалния център за подкрепа на процеса на приобщаващото образование, Карин дом, Директорът на гимназията, Зам. директори на гимназията, класни ръководители, родители, асистенти и най-вече 11-те деца със специални образователни потребности, които бяха поводът за организираното мероприятие.

Основната цел на събитието беше да се информира училищната и извънучилищната общност за дейностите по проекта, да се получи подкрепа и одобрение за благородната кауза, която е свързана изцяло с учениците със специални потребности и с тяхното физическо развитие. В края на събитието децата получиха подаръци, закупени със средства от наградния фонд, както и дарителските средства, събрани от училищни благотворителни базари.

Участниците в проекта получиха положителни и насърчителни отзиви от присъстващите гости, а г-жа Тинчева от Карин Дом подари на екипа ръчно направена картина и значки с надпис „Време за добри дела“.

“Вярваме, че различията не трябва да се възприемат като пречка, а като възможност за обогатяване на училищния живот и за насърчаване на общочовешките ценности” – с тези думи екипът на  „Различни, но заедно – обединени в спорта!” завърши своето представяне, изказвайки надежда дейностите по проекта да се реализират успешно и да продължат в бъдеще.

“Благодарим на целия екип на фондация „Благотворител“ за възможността да осъществим нашите цели за интеграция и социализация на децата със специални образователни потребности. Вашата подкрепа е безценна за нас!  Надяваме се, че нашите усилия ще вдъхновят други хора и ще намерим съмишленици, които да подкрепят и развиват нашата кауза в бъдеще.”

 

Участници: Димитър Куцаров, Саша Христова и Яна Янчева – ученици от 11 е клас

Донка Кандахерова –  учител и ментор на проекта.