ПГИ "Д-р Иван Богоров"

Международна научна конференция „Икономиката в променящия се свят: национални, регионални и глобални измерения“

На 15.05.2015 г. старши учител Румяна Станоева взе участие в Международна научна конференция „Икономиката в променящия се свят: национални, регионални и глобални измерения“ с доклад на тема „Значение на стенографията като специфична икономическа дисциплина“. Конференцията беше организирана от Икономически университет – Варна. В доклада бяха представени същността и историята на стенографията като наука, видовете стенографски системи по света и състоянието на обучението по стенография в българските икономически университети и училища. Направени са изводи за необходимостта от обучение по дисциплината и подготовка на кадри за нуждите на нашата теория и практика.