ПГИ "Д-р Иван Богоров"

Инициативата „Пътят на смелите – да тръгнем заедно…” в ПГИ „Д-р Иван Богоров“

Варна

На 28 май 2015 година в ПГИ „Д-р Иван Богоров” – Варна се състоя среща на гимназистите с журналиста Константина Живова-Ина и актьора Александър-Сано в рамките на инициативата „Пътят на смелите – да тръгнем заедно…”.

          За да мотивира младите хора Александър-Сано сподели, че трябва да се върши трудното, ако искаме да ни бъде лесно. А Ина Живова беше категорична, че всяко начало е трудно, но успехът е сигурен, ако намираме сили да се усмихваме по-често…

          Автографи и снимки с гостите ще напомнят на младите хора, че личният успех е гордост за всички.