ПГИ "Д-р Иван Богоров"

АНКЕТА по проект за Кариерно развитие и професионално ориентиране към Академия за лидерство, гр. София

Eкипа, участващ в проект за Кариерно развитие и професионално ориентиране към Академия за лидерство, гр. София е изготвил анкета, с която цели да проучи нуждите и проблемите на младите хора относно техните жизнени хоризонти и реализация, в аспект на връзката между образование, и пазар на труда.

Човешкият капитал е най – важното звено, осъществяващо промяна в социално-икономическите процеси. Затова  е важно да се разбере мнението на учениците, обучаващи се в училищата на цялата територия на Република България.

Моля попълнете анкетата: http://goo.gl/forms/Gy8T1AkkWF

Разчитаме на вашето съдействие и Ви благодарим!