ПГИ "Д-р Иван Богоров"

ЧАС ПО ПРАВОСЪДИЕ

През месеците май- юни се проведоха последните работни срещи от програмата по проекта „Съдебната власт – информиран избор и гражданско доверие“ на учениците от десетите и дванадесетите класове с магистрати от Окръжен съд и Районна прокуратура – Варна.

Темата на дискусионната среща на зрелостниците от XII –те класове със съдия от наказателно отделение беше: „Трафикът на хора“ – организирана престъпност и форма на сериозна злоупотреба с достойнствата и правата на човека в световен мащаб. Предложен бе видеоматериал по проблема, свързан с правата на младите хора, станали жертва на подобен вид престъпление.

Магистрати от Районна прокуратура гостуваха в учебните часове на X в,г,д,е,ж. Десетокласниците бяха запознати с проблеми, свързани с детската престъпност, защита от насилие, последиците от действията и отговорностите ако са свидетели на престъпление.

В инициативата „Дни на отворените врати в съдебната власт“ в ежегодния конкурс за ученическо есе на Висшия съдебен съвет участие взе Дарина Богданова – X б клас на тема: „Законът и справедливостта“ с желанието си да изрази своите творчески търсения, правна култура и познания за съдебната власт.

Със Сертификати за активно участие в програмата по проекта бяха отличени учениците:

Дарина Богданова – X б, Азизе Азис – X б, Александър Върбанов – X а, Живко Тодоров –X б, Лили Станчева – X е, Мартина Йорданова – X г класове с преподавател М. Йорданова за съдействие и организация на дейностите и мероприятията от Председателя на Районен съд и ръководството на ПГИ.