ПГИ "Д-р Иван Богоров"

УВАЖАЕМИ РОДИТЕЛИ,

От 01.08.2016 г. влиза в сила новия Закон за предучилищното и училищно образование. Предстои да бъде изграден Обществен съвет за подпомагане развитието на гимназията с представители на родителите, финансиращия орган и представител на работодателите. Във връзка с определянето на представители на родители на ученици в Обществения съвет

СВИКВАМ

Събрание на родителите на 20.07.2016 г. от 18:30 часа в сградата на ПГИ „Д-р Иван Богоров“

 

Янка Бакалова

Директор на ПГИ „Д-р Иван Богоров“